Cách chăm sóc cây cà phê chín sớm bằng Prev-B2

Cà phê ra hoa không đồng loạt, chín sớm, chín không đồng đều sẽ dẫn đến giảm năng suất, chất lượng, chi phí cho thu hoạch cao khiến nhà vườn giảm lợi nhuận. Vì thế, công ty Biocont xin giới thiệu với bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc cây cà phê chín sớm nhằm mang lại lợi nhuận và an toàn cho sức khỏe người nông dân.