Côn trùng

Ruồi Đục Trái

Ruồi vàng đục trái tấn công, gây hại trên 230 loại cây trồng. Cây trồng, trái cây bị ruồi đục ...

Bọ Nhảy

Bọ nhảy thường gây hại nhiều trong các tháng mùa khô làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và ...

Sâu Hại Lá – Leafminer

Ruồi đục lá là loài đa thực, phổ ký chủ rộng, gây hại nhiều loài cây trồng. Ruồi đục lá ...

Rệp Sáp – Mealybug

Chúng sinh sống gây hại ở chùm quả, mặt dưới lá, nách lá, cành tiêu và ngay cả ở dưới ...

Nhện Đỏ – Spider Mite

Nhện đỏ gây hại làm cho trái bị vàng, sạm và nứt khi trái lớn. Hoa bị hại có thể ...

Bọ Trĩ – Thrips

Bọ trĩ hay còn gọi là bù lạch thuộc bộ cánh tơ, là một loài bọ trong họ Thripdae. Đây là một loài ...

Bọ Phấn Trắng – White Fly

Bọ phấn trắng là một trong những loài gây hại trên nhiều cây trồng khác nhau, chúng không chỉ chích ...

Rệp Aphids

Rệp chích hút nhựa cây làm lá bị cong và xoăn lại, cây sinh trưởng kém, lá bị vàng héo, ...