Điểm bán

Danh sách điểm bán theo vùng

CỬA HÀNG BVTV DŨNG MỸ

Địa chỉ: – Cửa hàng 1: 35 A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Tp. Đà Lạt

                – Cửa hàng 1: 83 Vạn Thành, phường 5, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV CHÂU CHI

Địa chỉ: 01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV TÂN HÀ

Địa chỉ: Lộc Quý, Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV HUY VÂN

Địa chỉ: 357 Nguyên Tử Lực, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV HUY HOÀNG

Địa chỉ: 31/2 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV NGỌC LOAN

Địa chỉ: 36 K Hùng Vương, phường 9, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV NGHĨA NHÂN

Địa chỉ: 117/5 Trường Thọ, Trạm Hành, Tp. Đà lạt

CỬA HÀNG BVTV NHÃ

Địa chỉ: 81 D Vạn Thành, phường 5, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV VĂN TẤT QUYỀN

Địa chỉ: Thôn Măng Line, phường 7, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG VTNN XUÂN THỌ

Địa chỉ: Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG NÔNG DƯỢC VẠN TÍN

Địa chỉ: Tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BÙI THỊ NGỌC BÍCH

Địa chỉ: 96 Phước Thành, phường 7, Tp. Đà Lạt

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HT VIỆT NAM

Địa chỉ: 101/13 Vạn Hạnh, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV SƠN THỦY

Địa chỉ: 57 Hồ Xuân Hương, phường 9, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV VY

Địa chỉ: 275 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV THUẬN LƯƠNG

Địa chỉ: 84/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV TIẾN THANH

Địa chỉ: 283 A Nguyên Tử Lực, phường 8, TP. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV PHI HẰNG

Địa chỉ: 396 Hai Bà Trưng, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV DŨNG TRANG

Địa chỉ: 18 Ngô Gia Tự, phường 12, Tp.Đà lạt

CỬA HÀNG BVTV MAI THANH

Địa chỉ: 45 C Tự Tạo I, phường 11, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV QUỐC PHỤNG

Địa chỉ: 5/34 Thái Phiên, phường 12, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV VÂN THANH

Địa chỉ: 43 Ngô Gia Tự, phường 12, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV HẠNH NGUYỄN

Địa chỉ: cây xăng 723, phường 12, Tp. Đà Lạt

Danh sách điểm bán theo vùng

CỬA HÀNG BVTV DŨNG MỸ

Địa chỉ: – Cửa hàng 1: 35 A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Tp. Đà Lạt

             – Cửa hàng 1: 83 Vạn Thành, phường 5, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV CHÂU CHI

Địa chỉ: 01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV TÂN HÀ

Địa chỉ: Lộc Quý, Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV HUY VÂN

Địa chỉ: 357 Nguyên Tử Lực, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV HUY HOÀNG

Địa chỉ: 31/2 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV NGỌC LOAN

Địa chỉ: 36 K, Hùng Vương, phường 9, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV NGHĨA NHÂN

Địa chỉ: 117/5 Trường Thọ, Trạm Hành, TP. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV NHÃ

Địa chỉ: 81 D Vạn Thành, phường 5, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV VĂN TẤT QUYỀN

Địa chỉ: Thôn Măng Line, phường 7, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG VTNN XUÂN THỌ

Địa chỉ: Xuân Thọ, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG NÔNG DƯỢC VẠN TÍN

Địa chỉ: Tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BÙI THỊ NGỌC BÍCH

Địa chỉ: 96 Phước Thành, phường 7, Tp. Đà Lạt 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HT VIỆT NAM

Địa chỉ: 101/13 Vạn Hạnh, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV SƠN THỦY

Địa chỉ: 57 Hồ Xuân Hương, phường 9, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV VY

Địa chỉ: 275 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV THUẬN LƯƠNG

Địa chỉ: 84/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7 – Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV TIẾN THANH

Địa chỉ: 283 A Nguyên Tử Lực, phường 8, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV PHI HẰNG

Địa chỉ: 396 Hai Bà Trưng, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV DŨNG TRANG

Địa chỉ: 18 Ngô Gia Tự, phường 12, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV MAI THANH

Địa chỉ: 45C Tự Tạo I, phường 11, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV QUỐC PHỤNG

Địa chỉ: 5/34 Thái Phiên, phường 12, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV VÂN THANH

Địa chỉ: 43 Ngô gia Tự, phường 12, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV HẠNH NGUYỄN

Địa chỉ: cây xăng 723, phường 12, Tp. Đà Lạt

CỬA HÀNG BVTV NÔNG DƯỢC FI NÔM

Địa chỉ: 10/13 Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng

ĐÀO HUY TUẤN

Địa chỉ: 92 QL 20, KP6, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV TUẤN NHƯ

Địa chỉ: Thôn Klong B, Xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV NGUYÊN THÚY

Địa chỉ: 1080 quốc lộ 20, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV ANH QUÂN

Địa chỉ: 5 Đà Loan, Đà Lâm, Đức Trọng, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV NINH GIA

Địa chỉ: Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng 

CỬA HÀNG BVTV MINH NGỌC

Địa chỉ: Tổ 59, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

NGÔ QUỐC TUẤN

Địa chỉ: TDP Đan Kia, Thị Trấn Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV HIẾU NGHĨA

Địa chỉ: TL 723 Thôn Đarahoa, Đạ Xa, Lạc Dương, Lâm Đồng

TRẦN THỊ MỸ

Địa chỉ: 276 Labiang, Lạc Dương, Lâm Đồng

BÙI THÂN SỸ HOÀI

Địa chỉ: Thôn 1, Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng

NGUYỄN THÁI BẢO

Địa chỉ: Đường Biđoup, Thị Trấn Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng

NGUYỄN QUANG THỨC

Địa chỉ: 93 Thống Nhất, Lạc Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV NGUYÊN DIỄM

Địa chỉ: Thôn 2, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV ĐÀO TRỌNG QUỐC DŨNG

Địa chỉ: Thôn 1, xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV HOÀNG TUYẾT

Địa chỉ: 578 Đường 2/4, Thị Trấn Thành Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV HỒNG LIÊN

Địa chỉ: Quảng Hòa, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV THIÊN SINH

Địa chỉ: 98 Hải Hưng, Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV NAM TRANG NA

Địa chỉ: Châu Sơn, Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV NGỌC THANH

Địa chỉ: Dom A, Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV AN YẾN

Địa chỉ: 75 Quảng Hòa, Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV SÁU HIỆP

Địa chỉ: Nam Hiệp 1, xã KĐô, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV ĐÔNG MAI

Địa chỉ: Thôn Quảng Lợi, Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV NGỌC DIỆP

Địa chỉ: Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV HƯỚNG NÔNG

Địa chỉ: Kado, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV THÀNH NÔNG

Địa chỉ: Thôn Krăng Gọ 2, Xã Ka Đơn, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV TUẤN ANH

Địa chỉ: Hòa Lạc, Kadon, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV TUẤN LINH

Địa chỉ: Suối Thông, Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV BẠN NHÀ NÔNG

Địa chỉ: Nghĩa hiệp 1, Kado,  Đơn Dương, Lâm Đồng

CỬA HÀNG BVTV VIETLAND

Địa chỉ: 527A Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk

CỬA HÀNG BVTV HIỀN

Địa chỉ: Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk

CỬA HÀNG BVTV HƯNG NÔNG PHÁT

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Pong Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

CỬA HÀNG VTNN VĂN THANH

Địa chỉ: 682 Ea Bông, Krong Ana, Đăk Lăk

CỬA HÀNG BVTV ĐẶNG QUỐC TRUNG

Địa chỉ: Thôn 4, Xã YaPal, Chư Sê, Gia Lai

CỬA HÀNG BVTV THU BA

Địa chỉ: Ấp Bình Tiến, An Bình, Phú Giáo, Bình Dương