Đối tác trong nước

LADOFOODS

Địa chỉ: Điểm Công Nghiệp Phát Chi, Trạm Hành, TP. Đà Lạt

VIN-ECO

Địa chỉ:  Tiểu khu 21, xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng

MIMOSATEK

Địa chỉ:  35 Hai Tháng Tư, TT. Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

TRÀ LONG ĐỈNH

Địa chỉ: Thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng