Media

Phòng trị côn trùng thân mềm (bọ phấn, bọ trĩ, Nhện, Aphid, rệp sáp) với Prev-B2

Bomibest siêu phẩm cho cây lấy củ

Phòng trị côn trùng thân mềm (bọ phấn, bọ trĩ, Nhện, Aphid, rệp sáp) với Prev-B2

Phương thức tác động của Prev-B2 lên cơ thể bọ phấn trắng

Phương thức tác động của Prev-B2 lên cơ thể rệp Aphid

Phương thức tác động của Prev-B2 lên cơ thể rệp sáp

Hiệu quả bám dính loang trải của tinh dầu cam (Prev-B2; Prev-Mag) với các sản phẩm thông thường