Tư vấn viên

Tiến sĩ Milan Hluchy

– Người sáng lập ra tập đoàn Biocont Group.

– Chủ tich hiệp hội hữu cơ Cộng Hòa Czech.

– Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật sinh học và côn trùng học tại Châu Âu.

Stepan Hluchy

CEO Biocont Group

– Kỹ Sư Nông Học tại Đại Học Nông Nghiệp Brno.

– Chuyên viên tư vấn về bệnh học cây trồng.

Broklova

– Chuyên gia tư vấn, chăm sóc cây ăn quả tại Biocont Czech.

Martin Vrabec

– Tiến sĩ sinh học.

– Chuyên gia tư vấn kỹ thuật trên cây nho tại Biocont Czech.

Chuyên gia tư vấn

Phan Lê Hà Nguyễn

CEO công ty Biocont tại Việt Nam. Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học.

Martin Barga

– Chuyên gia tư vấn kỹ thuật chăm sóc rau và hoa màu tại Biocont Czech