Chuyên gia quốc tế

Tiến sĩ Milan Hluchy

– Người sáng lập ra tập đoàn Biocont Group.

– Chủ tich hiệp hội hữu cơ Cộng Hòa Czech.

– Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật sinh học và côn trùng học tại Châu Âu.

Stepan Hluchy

CEO Biocont Group

– Kỹ Sư Nông Học tại Đại Học Nông Nghiệp Brno.

– Chuyên viên tư vấn về bệnh học cây trồng.

Broklova

– Chuyên gia tư vấn, chăm sóc cây ăn quả tại Biocont Czech.

Martin Vrabec

– Tiến sĩ sinh học.

– Chuyên gia tư vấn kỹ thuật trên cây nho tại Biocont Czech.

Martin Barga

– Chuyên gia tư vấn kỹ thuật chăm sóc rau và hoa màu tại Biocont Czech