Chuyên gia trong nước

Chuyên gia tư vấn

Phan Lê Hà Nguyễn

CEO công ty Biocont tại Việt Nam. Thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học.