Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên bán hàng

Số lượng: 1 người

Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Yêu cầu:

– Nam giới, dưới 35 tuổi.

– Có kiến thức về nông nghiệp, đặc biệt là các loại cây trồng tại khu vực quản lý.

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành nông nghiệp, sinh học.